Please select a page template in page properties.

Različiti izvori energije, jedan zahtjev: Pouzdana kvaliteta.

Suprotno nekim prognozama, plin i ulje će i u nadolazećim desetljećima biti najvažnija Goriva  na tržištu topline. Samo uz primjenu kondenzacijske tehnike potrošnju plina ili ulja moguće je smanjiti za 30 % u odnosu na stare niskotemperaturne kotlove grijanja. Solarna termija može dodatno preuzeti 60 % zagrijavanja potrošne vode. Dakle, rješenje za budućnost: visokoučinkovita plinska ili uljna kondenzacijska tehnika.

Maksimalna toplina iz vašeg goriva

Izvući maksimum iz Goriva   i pretvoriti u toplinu. To može kondenzacijska tehnika. Ova tehnika grijanja optimalno iskorištava takozvanu gornju ogrjevnu vrijednost prilikom potpunog izgaranja Goriva . Stariji sustavi, kao primjerice niskotemperaturni kotlovi koriste samo toplinu koja nastaje prilikom izgaranja plina ili ulja (donja Ogrjevna vrijednost  ). Nasuprot tome, kondenzacijska tehnika koristi latentnu toplinu kondenzacije dimnih plinova (koja doseže i do 200 °C) umjesto da ih odmah odvede kroz dimnjak. Na taj način se značajno povećava Stupanj iskorištenja .

Plin i ulje kao goriva. Dobro rješenje i u budućnosti.

Plinski kondenzacijski sustavi. Učinkoviti i štedljivi.

Weishaupt plinski kondenzacijski sustavi dostupni su u raznim razredima snage. Prikladni su za grijanje jedoobiteljskih kuća, velikih višeobiteljskih kuća, škola, bolnica ili industrijskih zgrada. Svi sustavi su učinkoviti, štedljivi i mogu se kombinirati sa solarnom termijom.

Uljni kondenzacijski sustavi. Pouzdani i sigurni.

Weishaupt uljni kondenzacijski sustavi za grijanje kuća za jednu ili više obitelji idealni su za učinkovito iskorištavanje ulja kao Goriva .

Plinski kondenzacijski sustavi. Učinkoviti i štedljivi.

Weishaupt plinski kondenzacijski sustavi dostupni su u raznim razredima snage. Prikladni su za grijanje jedoobiteljskih kuća, velikih višeobiteljskih kuća, škola, bolnica ili industrijskih zgrada. Svi sustavi su učinkoviti, štedljivi i mogu se kombinirati sa solarnom termijom.

Uljni kondenzacijski sustavi. Pouzdani i sigurni.

Weishaupt uljni kondenzacijski sustavi za grijanje kuća za jednu ili više obitelji idealni su za učinkovito iskorištavanje ulja kao Goriva .

Vaša pitanja.Naši odgovori na temu Sustavi grijanja.

Weishaupt kondenzacijski uređaj sa stupnjem učinkovitosti 110 %. Kako je to moguće?

Sustav grijanja s kondenzacijskom tehnikom, zbog svoje specifične konstrukcije površine izmjenjivača topline, u mogućnosti je dimnim plinovima oduzeti ne samo toplinu izgaranja, već također i toplinu isparavanja te ju dovesti u sustav grijanja. Dimni plinovi se još kondenziraju u izmjenjivaču topline i pri tome nastalu toplinu predaju sustavu grijanja. Na taj način računski Stupanj učinkovitosti  prekoračuje teoretsku granicu od 100 %.

Ima li smisla prilikom modernizacije sustav grijanja na ulje zamijeniti novim uljnim kondenzacijskim sustavom?

Da, to u potpunosti ima smisla. Radi pojašnjenja: Nekada su kotlovi grijanja radili s konstantnom temperaturom kotla od, primjerice, 70 °C. Sobnom temperaturom se upravljalo putem regulacijskih ili termostatskih ventila. Budući da su kotlovi grijanja radili tijekom cijele godine kako bi, osim grijanja, u ljetnim mjesecima pokrili i potrebe za toplom vodom, nastajali bi vrlo veliki gubici energije. Unatoč eventualno kasnije ugrađenoj toplinskoj izolaciji, zamjena zastarjelih kotlova grijanja se isplati. Primjeri iz prakse pokazuju da su zamjenom tehnike grijanja i regulacije moguće ukupne uštede i do 30 % u odnosu na zastarjele kotlove grijanja.

Up