Please select a page template in page properties.

Impresum

WEISHAUPT-ZAGREB plamenici i sustavi grijanja d.o.o.

Dragutina Golika 61
10000 Zagreb
Hrvatska

Telefon: +3851 5808 940
Telefax: +3851 5808 941
E-Mail: info@weishaupt.hr
Internet: www.weishaupt.hr

Uprava:
Igor Herman, univ. dipl. ing.

Kćerinska tvrtka od

Max Weishaupt GmbH

Max-Weishaupt-Straße 14
88477 Schwendi
Deutschland

Telefon: +49 7353 83-0
Telefax: +49 7353 83-358
E-Mail: info@weishaupt.de
Internet: www.weishaupt.de

EU komisija je pokrenula internetsku stranicu za online rješavanje sporova između poduzeća i potrošača, a možete joj pristupiti na adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Tvrtka Weishaupt nije voljna niti obavezna sudjelovati u postupku rješavanja spora pred arbitražnim odborom za rješavanje sporova potrošača.

 

Up