Please select a page template in page properties.

Moderno grijanje u novogradnji. Od samog početka.

Planirajte svoje grijanje. Uz uštedu energije i očuvanje okoliša.

Danas se u novogradnji razborito investira u sustave grijanja. Pri tome su najvažniji kriteriji učinkovitost, dugovječnost i obnovljive energije. Pametna tehnika modularno povezuje pojedinačne komponente u individualne i potpune sustave – točno prilagođeno Vašim potrebama.

Ugradnja novog grijanja. Na ovo trebate paziti.

Zgrade gotovo nulte energije (nZEB)

Gradite zgradu? Zgrade su veliki pojedinačni potrošači energije i zagađivači okoliša. Procjenjuje se da su u Europskoj uniji zgrade odgovorne za 40% potrošnje energije i 36% Emisije  CO2  zato su postavljeni novi kriteriji za njihovu gradnju.
Zgrada gotovo nulte energije odnosno nZEB (nearly zero-energy building) je zgrada vrlo visokih energetskih svojstava. Koristi vrlo nisku količinu energije, koja se u značajnoj mjeri dobiva energijom iz obnovljivih izvora uključujući onu koja se proizvodi na samoj zgradi ili u njezinoj blizini. Cilj  EU je smanjenje Emisije  CO2  od čak 80-95% do 2050. godine (prema dugoročnoj viziji za klimatski neutralnu Europu do 2050. godine) koja će se etapno provoditi. Konačni cilj  Europske unije je klimatski neutralna Europa do 2050. godine, a gradnja zgrada gotovo nulte energije u velikoj mjeri tome doprinosi. Sve nove zgrade za koje se zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi nakon 31. prosinca 2019. godine moraju ispunjavati zahtjeve za nZEB, a nove zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti su već trebale biti projektirane kao zgrade gotovo nulte energije, ako je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnesen nakon 31. prosinca 2017. godine.

Oznaka energetske učinkovitosti sustava grijanja

Unazad nekoliko godina svaki sustav grijanja posjeduje oznaku učinkovitosti koja se zasniva na europskim standardima. Ova oznaka Vam treba poslužiti kao orijentacijska pomoć kod odabira Vašeg sustava grijanja. Za opsežno i utemeljeno savjetovanje o učinkovitosti Vašeg sustava grijanja obratite se svojoj specijaliziranoj tvrtki za grijanje za Weishaupt proizvode.


Štedljivo i odgovorno postupanje s fosilnim gorivima

Kako bi se smanjilo globalno zatopljenje, fosilne izvore energije treba koristiti učinkovito i štedljivo. Weishaupt sustavi grijanja za plin i ulje rade s najmodernijom kondenzacijskom tehnikom. Uz njih ćete smanjiti potrošnju energije, uštedjeti na troškovima grijanja i dati vlastiti mali doprinos zaštiti okoliša.

Idi na Weishaupt sustave grijanja za plin i ulje

Doprinos zaštiti okoliša: održivo grijanje.

S Weishaupt sustavima pružaju se mnogobrojne mogućnosti za održivo grijanje. Tko želi u potpunosti prijeći na obnovljive izvore energije, s Weishaupt dizalicama topline bit će najbolje opremljen. Toplinsku energiju pohranjenu u okolišu one pretvaraju u toplinu. Dodatni način grijanja uz pomoć obnovljivih izvora energije je primjena solarne termije kao dopune dizalicama topline i sustavima grijanja na plin i ulje.

Vaša pitanja.Naši odgovori za novogradnju.

Koje je grijanje najbolje za mene?

Odluka za najprikladnije grijanje uopće nije laka. Pri tome se ne radi samo o individualnim potrebama ili osobnim sklonostima, primjerice odlučiti se između fosilnih i obnovljivih energenata. Štoviše sustav mora odgovarati okolnostima kuće i njezinim potrebama za toplinom. Osim toga, sustav grijanja treba biti ekonomičan te mora biti projektiran tako da nije premalen ni prevelik. U svim ovim temama pomoći će Vam Vaša specijalizirana tvrtka za grijanje u Vašoj blizini.

Postoji li financijski poticaj za ugradnju novog sustava grijanja?

Za savršeno planiranje ugradnje Vašeg novog sustava grijanja najbolje je obratiti se specijaliziranoj tvrtki za grijanje. Svojim znanjem, praktičnim savjetima za planiranje i prilagođenim rješenjima pomoći će Vam u ispunjavanju svih zakonskih zahtjeva te ćete optimalno profitirati od postojećih mogućnosti poticaja. Zatražite savjet.

Specijalizirane tvrtke za Weishaupt proizvode. Brzo pretraživanje.

Specijalizirane tvrtke za Weishaupt proizvode. Brzo pretraživanje.

Podružnice za Weishaupt proizvode. Brzo pretraživanje.

Molimo odaberite mjesto.

Koristi moju lokaciju
Back
Rezultati pretraživanja Rezultat pretraživanja Nema rezultata
Rezultati se učitavaju

Pronađite svoju nadležnu podružnicu:

Up