Please select a page template in page properties.

Vaša pitanja. Naši odgovori.

Česta pitanja koja dobivamo u vezi s proizvodima, servisom i poticajima.

"Pravilno grijanje" - što to danas znači?

Kod pravilnog grijanja potrebno je paziti na četiri točke:

  1. Odabir ispravne moderne i učinkovite tehnike grijanja je važan kako troškovi grijanja ne bi "pojeli" kućni budžet.
  2. Generatori topline u kući bi trebali što manje doprinositi opterećivanju globalne klime.
  3. Kod modernizacije ili nabave novih sustava treba paziti na pouzdanost kvalitete, kako bi se osiguralo trajno funkcioniranje sustava grijanja.
  4. Sustav grijanja mora biti točno prilagođen osobnim stambenim okolnostima – ponuda proizvoda i mogućnosti različitih kombinacija dopuštaju i neka individualna rješenja.

Savjeti pouzdanog specijaliziranog prodavača u kombinaciji s pravim proizvodima čini osnovu za pravilno grijanje.

Dobro grijanje treba raditi "štedljivo". Postoje li uistinu tako velike razlike između nekad i sada?

Itekako! Kod uštede energije danas se, s jedne strane, radi o uštedi novca kroz što manju potrošnju energije, a s druge strane o očuvanju ograničenih resursa.

Bez obzira na to koji se izvor energije koristi (sunce, toplinska energija iz tla, vode i zraka ili plina, ulja i struje) – danas je najvažnije "povećanje učinkovitosti".

Velike količine neiskorištene energije često se, zbog zastarjele tehnike, jednostavno izbacuju kroz dimnjak. Moderni sustavi grijanja, kao što su uljna ili plinska kondenzacijska tehnika ili dizalice topline, mogu znatno smanjiti potrošnju energije. A manje energije također znači i manje Emisije .

Weishaupt kondenzacijski uređaj sa stupnjem učinkovitosti 110 %. Kako je to moguće?

Sustav grijanja s kondenzacijskom tehnikom, zbog svoje specifične konstrukcije površine izmjenjivača topline, u mogućnosti je dimnim plinovima oduzeti ne samo toplinu izgaranja, već također i toplinu isparavanja te ju dovesti u sustav grijanja. Dimni plinovi se još kondenziraju u izmjenjivaču topline i pri tome nastalu toplinu predaju sustavu grijanja. Na taj način računski Stupanj učinkovitosti  prekoračuje teoretsku granicu od 100 %.

Ima li smisla prilikom modernizacije sustav grijanja na ulje zamijeniti novim uljnim kondenzacijskim sustavom?

Da, to u potpunosti ima smisla. Radi pojašnjenja: Nekada su kotlovi grijanja radili s konstantnom temperaturom kotla od, primjerice, 70 °C. Sobnom temperaturom se upravljalo putem regulacijskih ili termostatskih ventila. Budući da su kotlovi grijanja radili tijekom cijele godine kako bi, osim grijanja, u ljetnim mjesecima pokrili i potrebe za toplom vodom, nastajali bi vrlo veliki gubici energije. Unatoč eventualno kasnije ugrađenoj toplinskoj izolaciji, zamjena zastarjelih kotlova grijanja se isplati. Primjeri iz prakse pokazuju da su zamjenom tehnike grijanja i regulacije moguće ukupne uštede i do 30 % u odnosu na zastarjele kotlove grijanja.

Postoje li programi poticaja za solarnu energiju?

Trenutno postoje financijski poticaji za one koji moderniziraju postojeći sustav grijanja ili nabavljaju novi sustav koji koristi Obnovljive Izvore Energije. Aktualni program Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost subvencionira energetski štedljiva grijanja u novogradnji, kao i u postojećim objektima. Iskoristite svoje pravo na poticaj: individualne savjete možete dobiti od svoje specijalizirane tvrtke za grijanje.

Koji je najbolji način korištenja Weishaupt solarnog sustava?

Postoje dva različita načina korištenja Weishaupt solarnog sustava.

  1. Kao potpora zagrijavanju vode: Za dobar solarni prinos optimalno je da površina kolektora bude okrenuta točno prema jugu, uz nagib krova od 45 stupnjeva. Međutim, samo u rijetkim slučajevima mogu biti ispunjena oba uvjeta istovremeno. Odstupanja se kompenziraju povećanjem površine kolektora.
  2. Kao potpora grijanju prostora: Za solarni sustav s dodatnom potporom grijanju neophodno je zasebno projektirati veličinu kolektora i potrebnog solarnog spremnika. Zbog povećanog zahtjeva za toplinom uslijed dodatne potpore grijanju treba dimenzionirati veće kolektorsko polje i solarni spremnik. Iz toga proizlazi stopa solarnog pokrića za grijanje i toplu vodu do 30 %, što znači da se troškovi grijanja mogu smanjiti do 30 %.
Kako funkcionira dizalica topline?

Dizalica topline je sustav grijanja koji koristi energiju iz okoliša. Kao izvori energije u obzir dolaze tlo, zrak ili podzemne vode. Preko rashladnog kruga u dizalici topline energija iz okoliša se podiže na višu razinu temperature, koja je prikladna za grijanje zgrade. U idealnom slučaju, za grijanje kompletne kuće dizalica topline uzima do 75 % topline iz okoliša. Preostalih 25 % dolazi iz električne energije, koju dizalica topline koristi za komprimiranje rashladnog sredstva.

Što znači COP?

Kada se kod dizalice topline spominje COP (Coefficient Of Performance), misli se na takozvani koeficijent učinkovitosti, koji u normiranim uvjetima označava učinak dizalice topline. Međutim, nikako ga se ne smije izjednačiti s godišnjim koeficijentom učinkovitosti (JAZ), koji se odnosi na učinkovitost kompletnog postrojenja u individualnoj zgradi. Kako bi se koeficijenti učinkovitosti, a time i dizalice topline mogli usporediti, osnovni preduvjeti moraju biti identični. To znači da u mjerenje i okolnosti mjerenja iz norme moraju biti jednaki. COP dizalice topline na zrak koji je izmjeren s A2/W35 (dakle temperatura zraka 2° C i zagrijavanje vode za grijanje na 35 °C) manji je od onoga izmjerenog s A7/W35. Usporedba ne bi bila moguća.

Kada je vrijeme za modernizaciju mog sustava grijanja?

Kotao  za grijanje, izuzev kotlova s niskom temperaturom i kondenzacijskih kotlova, u pravilu je potrebno zamijeniti nakon 30 godina rada. Za više informacije obratite se Vašem ovlaštenom instalateru.

Koje je grijanje najbolje za mene?

Odluka za najprikladnije grijanje uopće nije laka. Pri tome se ne radi samo o individualnim potrebama ili osobnim sklonostima, primjerice odlučiti se između fosilnih i obnovljivih energenata. Štoviše sustav mora odgovarati okolnostima kuće i njezinim potrebama za toplinom. Osim toga, sustav grijanja treba biti ekonomičan te mora biti projektiran tako da nije premalen ni prevelik. U svim ovim temama pomoći će Vam Vaša specijalizirana tvrtka za grijanje u Vašoj blizini.

Postoji li financijski poticaj za ugradnju novog sustava grijanja?

Za savršeno planiranje ugradnje Vašeg novog sustava grijanja najbolje je obratiti se specijaliziranoj tvrtki za grijanje. Svojim znanjem, praktičnim savjetima za planiranje i prilagođenim rješenjima pomoći će Vam u ispunjavanju svih zakonskih zahtjeva te ćete optimalno profitirati od postojećih mogućnosti poticaja. Zatražite savjet.

Koliko često treba servisirati sustav grijanja?

Svaki vlasnik ima obvezu provođenja redovitog i stručnog pregleda, rukovanja i održavanja sustava grijanja. Međutim, rukovanje, održavanje i pregled ne može izvoditi sam vlasnik, već je to u opsegu zadataka specijalizirane tvrtke za grijanje. Ovu okolnost vlasnici mogu dodatno uvrstiti u ugovor o održavanju. On u pravilu uključuje godišnju kontrolu sustava grijanja, kao i sve potrebne mjere, primjerice čišćenje ili popravak.

Koji programi poticaja postoje za sustave grijanja u novogradnji?

Zakonodavstvo je postupno stvorilo preduvjete za povećanje energetske učinkovitosti i održivosti u hrvatskim kućanstvima. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) središnje je mjesto prikupljanja i ulaganja izvanproračunskih sredstava u programe i projekte zaštite okoliša i prirode, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Djelatnost Fonda obuhvaća poslove u svezi s financiranjem pripreme, provedbe i razvoja programa i projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša i u području energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije.

Ove regulative potiču prelazak na tehniku grijanja budućnosti. Za savršeno planiranje renoviranja Vašeg sustava grijanja najbolje je obratiti se specijaliziranoj tvrtki za grijanje. Svojim znanjem, praktičnim savjetima za planiranje i prilagođenim rješenjima pomoći će Vam u ispunjavanju svih zakonskih zahtjeva te ćete optimalno profitirati od postojećih mogućnosti poticaja. Zatražite savjet.

Jesu li poticajima također obuhvaćene i opće usluge savjetovanja i planiranja?

Ne, opće usluge savjetovanja i planiranja nisu uključene u poticaje.

Postoji li državni poticaj za prelazak na alternativne izvore energije, kao što su, primjerice, solarni toplinski sustavi ili dizalice topline?

Da, poticajna sredstva za grijanje iz obnovljivih izvora trenutno su veća no ikada. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) središnje je mjesto prikupljanja i ulaganja izvanproračunskih sredstava u programe i projekte zaštite okoliša i prirode, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Djelatnost Fonda obuhvaća poslove u svezi s financiranjem pripreme, provedbe i razvoja programa i projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša i u području energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije.

Up