Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza. Tehnika grijanja
objašnjena na jednostavan način.

Sve o grijanju. Od A do Ž

Na području grijanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovdje možete pronaći sve što je važno. Poredano abecednim redom.

Vodena para

Zbog visokih temperatura, kod izgaranja od vodika i kisika najprije nastaje Vodena para . Za stvaranje vodene pare potrebno je dovesti energiju. Ova se energija može ponovno dobiti kroz kondenzaciju.

Up