Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza. Tehnika grijanja
objašnjena na jednostavan način.

Sve o grijanju. Od A do Ž

Na području grijanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovdje možete pronaći sve što je važno. Poredano abecednim redom.

Ugljikov dioksid

Plin koji nastaje prilikom izgaranja tvari koje sadrže ugljik. Povećanjem ugljikovog dioksida u atmosferi Zemlje dolazi do geoklimatskih promjena. Povećanje temperature Zemlje također se naziva i Efekt staklenika . Smanjenjem potrošnje Goriva  moguće je smanjiti i Ugljikov dioksid .

Ugljikov monoksid

Otrovni plin koji nastaje prilikom izgaranja tvari koje sadrže ugljik. Ispravnim namještanjem plamenika gotovo se sprječava emisija ovog plina.

Uljni kondenzacijski uređaj

Sustav u kojemu se zagrijava cirkulirajuća voda za grijanje te, u pravilu, također i za temperuranje potrošne vode. Uređaj je posebno konstruiran za kondenzaciju vodene pare sadržane u dimnim plinovima i pri tome postiže vrlo visok Stupanj učinkovitosti . Kao energent se koristi loživo ulje (Kondenzacijski sustav ).

Uređaj za miješanje

Mehanički elementi na prednjoj strani plamenika koji osiguravaju optimalnu pripremu mješavine Goriva  i zraka za izgaranje.

Up