Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza. Tehnika grijanja
objašnjena na jednostavan način.

Sve o grijanju. Od A do Ž

Na području grijanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovdje možete pronaći sve što je važno. Poredano abecednim redom.

Temperatura polaznog voda

Temperatura vode za grijanje koja dotječe do grijaćeg tijela. Temperatura polaznog voda  kod sustava grijanja s grijaćim tijelima u pravilu iznosi do 70 °C (kod podnih grijanja do 40 °C). Međutim, temperatura je tako visoka samo ako je vanjska temperatura niska. Kada se vanjska temperatura poveća, Temperatura polaznog voda  se smanjuje.

Temperatura povratnog voda

Temperatura vode za grijanje koja se vraća iz grijaćih tijela ili podnog grijanja. Ovdje se u pravilu vraćaju niže temperature. Kod podnih grijanja temperatura nije viša od 30 °C, a kod grijanja s grijaćim tijelima često nije viša od 50 °C.

Temperatura rosišta

Kada se dimni plin ohladi ispod određene temperaturne granice, para u dimnom plinu se pretvara u kondenziranu vodu (Kondenzacijska toplina  i Kondenzirana voda ).

Thermo Condens®

Visokoučinkoviti kondenzacijski sustavi tvrtke Weishaupt (Kondenzacijski sustav ).

Toplinska vrijednost goriva

To je količina topline koja se oslobađa kod potpunog izgaranja jednog kubičnog metra plina (standardno stanje) ili kilograma loživog ulja, kada je voda nastala kod izgaranja u obliku pare. Izražava se u jedinici kWh/m3 ili kWh/kg, a skraćeno se Toplinska vrijednost goriva  također označava i oznakom Hi.

Up