Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza. Tehnika grijanja
objašnjena na jednostavan način.

Sve o grijanju. Od A do Ž

Na području grijanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovdje možete pronaći sve što je važno. Poredano abecednim redom.

Spremnik topline

Tehnički uređaj (spremnik) koji učinkovito akumulira (sprema) toplinu. Unutarnja površina, koju dodiruje pitka voda, često se sastoji od emajla – stoga je higijena tople vode optimalna. Zbog izvrsnih toplinskih izolacija gubici energije su minimalni.

Stupanj iskorištenja

Omjer između predane i dovedene energije u definiranom razdoblju.

Stupanj učinkovitosti

Razlika između dovedene i odvedene (iskorištene) energije. Zbog nižih temperatura dimnih plinova, kao i nižih temperatura polaznog i povratnog voda, Stupanj učinkovitosti  kod sustava grijanja je veći.

Sustav odzračivanja

Zadatak odzračnika je ukloniti zrak iz vode za grijanje koji se nalazi u generatorima topline, cjevovodima i spremnicima. Za dobro funkcioniranje, brzina vode se smanjuje kroz dionicu za smirivanje vode. Zrak ima manju gustoću od vode, podiže se prema gore te se kontrolirano i sigurno odvodi preko odzračnika.

Up