Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza. Tehnika grijanja
objašnjena na jednostavan način.

Sve o grijanju. Od A do Ž

Na području grijanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovdje možete pronaći sve što je važno. Poredano abecednim redom.

Kompresor

Kompresor  u dizalici topline tlači Rashladno sredstvo . Tako se postiže razina temperature koja je potrebna u svrhu grijanja.

Kondenzacijska toplina

Dodatna toplina iz dimnih plinova. Hlađenjem dimnih plinova dolazi do pojave kondenzacije, uslijed čega se oslobađa dodatna energija. Kod zemnog plina dodatni potencijal - u odnosu na donju ogrijevnu vrijednost Goriva  - iznosi oko 11 posto, kod tekućeg plina oko 9, a kod loživog ulja 7 posto.

Kondenzacijski sustav

Kondenzacijski kotlovi za privatna kućanstva predstavljaju vrhunac u tehnici grijanja - visoka energetska iskoristivost, niske Emisije  štetnih tvari, a usprkos tome umjereni troškovi investicije i najbolja provjerena tehnologija. Kondenzacijski kotlovi reguliraju proizvedenu toplinu, ovisno o potrebama, vođeni senzorom vanjske temperature. Dodatno koriste toplinu sadržanu u dimnim plinovovima, koji se kod drugih sustava gube kroz dimnjak. Pri oduzimanju topline iz dimnih plinova u kondenzacijskom kotlu se kondenzira voda. Iz tog razloga ugrađeni materijali izmjenjivača topline otporni su na koroziju. Učinkovitost takvih kondenzacijskih sustava praktički je dosegla svoj maksimum - gorivo se optimalno iskorištava.

Kondenzator

Kondenzator  je Izmjenjivač topline  u dizalici topline. On kondenzira (ukapljuje) Rashladno sredstvo  predajom energije u sustav grijanja.

Kondenzirana voda

Dimni plinovi se hlade ispod određene temperaturne granice, te vodena para koja je u njima sadržana prelazi u kondenziranu vodu. Energija koja nastaje prilikom ove pretvorbe može se iskoristiti. Ta toplina se naziva Kondenzacijska toplina .

Konvekcija

Transport energije kroz medij koji se kreće (zrak, voda, Plinovi izgaranja ). Ovaj se pojam vrlo često koristi u vezi s grijaćim tijelima. Zrak u prostoriji se kreće duž površine toplog grijaćeg tijela. Ovim se kretanjem prenosi toplinska energija.

Kotao

Tehnički uređaj koji toplinu izgaranja prenosi na vodu grijanja. Zahvaljujući učinkovitim izmjenjivačima topline i izvrsnim toplinskim izolacijama, Weishaupt kotlovi novije generacije smanjuju gubitke energije na minimum.

Kotao grijanja

Tehnički uređaj koji toplinu izgaranja prenosi na vodu grijanja. Zahvaljujući učinkovitim izmjenjivačima topline i izvrsnim toplinskim izolacijama, Weishaupt kotlovi novije generacije smanjuju gubitke energije na minimum.

Krivulja grijanja

Preko krivulje grijanja (ili krivulje temperature) namješta se temperatura kotla ovisno o vanjskoj temperaturi. Ako je vanjska temperatura niska, temperatura kotla je visoka. Postavka krivulje grijanja od velike je važnosti za učinkovit rad grijanja te se precizno podešava prilikom puštanja u pogon uređaja.

Krugovi grijanja

Sustav za opskrbu toplinom u zgradama. Tu se ubrajaju cjevovodi, grijaća tijela ili podno grijanje, kao i elektronička cirkulacijska crpka.

Up