Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza. Tehnika grijanja
objašnjena na jednostavan način.

Sve o grijanju. Od A do Ž

Na području grijanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovdje možete pronaći sve što je važno. Poredano abecednim redom.

Kompresor

Kompresor  u dizalici topline tlači Rashladno sredstvo . Tako se postiže razina temperature koja je potrebna u svrhu grijanja.

Kondenzacijska toplina

Dodatna toplina iz dimnih plinova. Hlađenjem dimnih plinova nastaje kondenzacija, uslijed čega se oslobađa dodatna energija. Kod zemnog plina dodatni potencijal - u odnosu na toplinsku vrijednost Goriva  - iznosi oko 11 posto, kod tekućeg plina oko 9, a kod loživog ulja 7 posto.

Kondenzacijski sustav

Kondenzacijski kotlovi za privatna kućanstva predstavljaju vrhunac u tehnici grijanja - visoka energetska iskoristivost, niske Emisije  štetnih tvari, a usprkos tome umjereni nabavni troškovi i najbolja provjerena tehnologija. Kondenzacijski kotlovi reguliraju toplinu, ovisno o potrebama, preko vanjske temperature te dodatno koriste toplinu dimnih plinova, koji se kod drugih sustava gube kroz dimnjak. Pri tome se u kondenzacijskom kotlu kondenzira voda. Stoga su ugrađeni materijali izmjenjivača topline otporni na koroziju. Učinkovitost takvih kondenzacijskih sustava praktički je dosegla svoj maksimum - gorivo se optimalno iskorištava.

Kondenzator

Kondenzator  je Izmjenjivač topline  u dizalici topline. On kondenzira (ukapljuje) Rashladno sredstvo  predajom energije u sustav grijanja.

Kondenzirana voda

Hladi dimne plinove ispod određene temperaturne granice, para koja je u njima sadržana prelazi u kondenziranu vodu. Energija koja nastaje prilikom ove pretvorbe - Kondenzacijska toplina  - može se iskoristiti.

Konvekcija

Transport energije kroz medij koji se kreće (zrak, voda, Plinovi izgaranja ). Ovaj se pojam vrlo često koristi u vezi s grijaćim tijelima. Zrak u prostoriji se kreće duž površine toplog grijaćeg tijela. Ovim se kretanjem prenosi toplinska energija.

Kotao

Tehnički uređaj koji toplinu izgaranja prenosi na vodu grijanja. Zahvaljujući učinkovitim izmjenjivačima topline i izvrsnim toplinskim izolacijama, Weishaupt kotlovi novije generacije smanjuju gubitke energije na minimum.

Kotao grijanja

Tehnički uređaj koji toplinu izgaranja prenosi na vodu grijanja. Zahvaljujući učinkovitim izmjenjivačima topline i izvrsnim toplinskim izolacijama, Weishaupt kotlovi novije generacije smanjuju gubitke energije na minimum.

Krivulja grijanja

Preko krivulje grijanja (ili krivulje temperature) namješta se temperatura kotla ovisno o vanjskoj temperaturi. Ako je vanjska temperatura niska, temperatura kotla je visoka. Postavka krivulje grijanja od velike je važnosti za učinkovit rad grijanja te se precizno kontrolira prilikom servisiranja.

Krugovi grijanja

Sustav za opskrbu toplinom u zgradama. Tu se ubrajaju cjevovodi, grijaća tijela ili podno grijanje, kao i elektroničke Cirkulacijske crpke  (Cirkulacijske crpke ).

Up