Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza. Tehnika grijanja
objašnjena na jednostavan način.

Sve o grijanju. Od A do Ž

Na području grijanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovdje možete pronaći sve što je važno. Poredano abecednim redom.

Generator topline

Tehnički uređaj koji proizvodi toplinu i prenosi ju na vodu za grijanje. Zbog učinkovitih izmjenjivača topline i izvrsnih toplinskih izolacija, on svodi gubitke topline na minimum (Kondenzacijski sustav ).

Goriva

Kao Goriva  se koriste loživo ulje, prirodni plin, tekući plin (UNP), bio plin itd., a to su uglavnom ugljikovodični lanci. Njihov udio energije se iskorištava kod izgaranja sa zrakom.

Grijač potrošne vode

Tehnički uređaj (spremnik) koji toplinu vode za grijanje prenosi na toplu vodu za tuš i kupaonicu (spremnik energije).

Gubitak energije

Energija koja se gubi. Podrazumijeva razliku između dovedene i odvedene (iskorištene) energije. Moderni Weishaupt sustavi grijanja zbog učinkovitih izmjenjivača topline i izvrsne toplinske izolacije smanjuju gubitke energije na minimum.

Up