Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza. Tehnika grijanja
objašnjena na jednostavan način.

Sve o grijanju. Od A do Ž

Na području grijanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovdje možete pronaći sve što je važno. Poredano abecednim redom.

Efekt staklenika

Zagrijavanje površine Zemlje uslijed geotermičkih promjena. Značajan uzročnik ove pojave je Ugljikov dioksid . Kroz uštede energije i smanjenje potrošnje Goriva  moguće je smanjiti Emisije  CO2  (Ugljikov dioksid  i Emisije ).

Ekspanzijska posuda

Volumen tekućina povećava se s povećanjem temperature, a smanjuje se sa snižavanjem temperature. Posljedica toga je da se tlak zatvorene tekućine već i pri najmanjem povećanju temperature može jako povećati. Bez dodatnih mjera, kao što su npr. ekspanzijske posude, ovo povećanje tlaka može prouzročiti uništenje cjevovoda i drugih elemenata.

Ekspanzijski ventil

Ugradna grupa unutar dizalice topline. S jedne strane, Ekspanzijski ventil  snižava tlak, a time također i temperaturu rashladnog sredstva, kako bi ono moglo preuzeti toplinu na isparivaču, a s druge strane regulira volumni protok, kako bi do isparivača došlo samo onoliko rashladnog sredstva koliko će moći ispariti.

Emisije

Skupni naziv za štetne tvari koje onečišćuju okoliš, a koje su kroz konstantni daljnji razvoj na području tehnike plamenika - Weishaupt je vodeći svjetski proizvođač na tržištu plamenika - svedene na minimum. Proteklih godina posebice su drastično smanjene Emisije  dušikovog oksida (jedan od uzročnika kiselih kiša).

Energenti

Kao Goriva  se koriste loživo ulje, bio ulje, prirodni plin, tekući plin (UNP), bio plin itd. Njihov udio energije se oslobađa prilikom izgaranja (Goriva ).

Energetska bilanca

Promatranje dovedene energije u usporedbi s/u odnosu na odvedenom i iskorištenom energijom. Ovdje postoje iskazi o ekonomičnom korištenju.

Energetski resursi

Razlikuju se neobnovljivi izvori energije s jedne strane, koji su nam samo ograničeno raspoloživi, kao što su nafta ili plin, pa ih stoga treba iznimno štedljivo koristiti, te stalno obnavljajući izvori energije, kao što su sunce, vjetar ili voda (obnovljive energije). Ovi će resursi, unatoč mnogim dugoročnim naprecima - na gospodarski opravdan način i u značajnom opsegu - moći pokriti samo mali dio naših potreba za energijom.

Up