Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza. Tehnika grijanja
objašnjena na jednostavan način.

Sve o grijanju. Od A do Ž

Na području grijanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovdje možete pronaći sve što je važno. Poredano abecednim redom.

Goriva

Kao goriva se koriste loživo ulje, prirodni plin, tekući plin (UNP), bio plin itd., a to su uglavnom ugljikovodični lanci. Njihov udio energije se iskorištava kod izgaranja sa zrakom.

Up