Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza. Tehnika grijanja
objašnjena na jednostavan način.

Sve o grijanju. Od A do Ž

Na području grijanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovdje možete pronaći sve što je važno. Poredano abecednim redom.

Temperatura polaznog voda

Temperatura vode za grijanje koja dotječe do grijaćeg tijela. Temperatura polaznog voda kod sustava grijanja s grijaćim tijelima u pravilu iznosi do 70 °C (kod podnih grijanja do 40 °C). Međutim, temperatura je tako visoka samo ako je vanjska temperatura niska. Kada se vanjska temperatura poveća, temperatura polaznog voda se smanjuje.

Up