Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza. Tehnika grijanja
objašnjena na jednostavan način.

Sve o grijanju. Od A do Ž

Na području grijanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovdje možete pronaći sve što je važno. Poredano abecednim redom.

Rasolna tekućina

Gotova mješavina vode i sredstva za zaštitu od smrzavanja. Ova mješavina učinkovito štiti od smrzavanja do -15 °C. Rasolna tekućina se koristi kao nositelj topline u geotermalnim kolektorima ili zemnim sondama.

Up