Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza. Tehnika grijanja
objašnjena na jednostavan način.

Sve o grijanju. Od A do Ž

Na području grijanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovdje možete pronaći sve što je važno. Poredano abecednim redom.

Kondenzirana voda

Hladi dimne plinove ispod određene temperaturne granice, para koja je u njima sadržana prelazi u kondenziranu vodu. Energija koja nastaje prilikom ove pretvorbe - Kondenzacijska toplina  - može se iskoristiti.

Up