Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza. Tehnika grijanja
objašnjena na jednostavan način.

Sve o grijanju. Od A do Ž

Na području grijanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovdje možete pronaći sve što je važno. Poredano abecednim redom.

Kondenzacijska toplina

Dodatna toplina iz dimnih plinova. Hlađenjem dimnih plinova nastaje kondenzacija, uslijed čega se oslobađa dodatna energija. Kod zemnog plina dodatni potencijal - u odnosu na toplinsku vrijednost Goriva  - iznosi oko 11 posto, kod tekućeg plina oko 9, a kod loživog ulja 7 posto.

Up