Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza. Tehnika grijanja
objašnjena na jednostavan način.

Sve o grijanju. Od A do Ž

Na području grijanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovdje možete pronaći sve što je važno. Poredano abecednim redom.

Toplinska vrijednost goriva

To je količina topline koja se oslobađa kod potpunog izgaranja jednog kubičnog metra plina (standardno stanje) ili kilograma loživog ulja, kada je voda nastala kod izgaranja u obliku pare. Izražava se u jedinici kWh/m3 ili kWh/kg, a skraćeno se toplinska vrijednost Goriva  također označava i oznakom Hi.

Up