Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza. Tehnika grijanja
objašnjena na jednostavan način.

Sve o grijanju. Od A do Ž

Na području grijanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovdje možete pronaći sve što je važno. Poredano abecednim redom.

Loživo ulje EL s niskim udjelom sumpora

Visokokvalitetan proizvod dobiven preradom sirove nafte. Posebno lakotekuće gorivo, koje se sastoji od ugljikovodika, a udio sumpora ne prelazi 50 mg/kg. Minimalni zahtjevi na kvalitetu definirani su u normi DIN 51603-EL-1-nizak udio sumpora.

Up