Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza. Tehnika grijanja
objašnjena na jednostavan način.

Sve o grijanju. Od A do Ž

Na području grijanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovdje možete pronaći sve što je važno. Poredano abecednim redom.

Energieträger

Kao Goriva  se koriste loživo ulje, bio ulje, prirodni plin, tekući plin (UNP), bio plin itd. Njihov udio energije se oslobađa prilikom izgaranja (Goriva ).

Up