Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza. Tehnika grijanja
objašnjena na jednostavan način.

Sve o grijanju. Od A do Ž

Na području grijanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovdje možete pronaći sve što je važno. Poredano abecednim redom.

Expansionsventil

Ugradna grupa unutar dizalice topline. S jedne strane, ekspanzijski ventil snižava tlak, a time također i temperaturu rashladnog sredstva, kako bi ono moglo preuzeti toplinu na isparivaču, a s druge strane regulira volumni protok, kako bi do isparivača došlo samo onoliko rashladnog sredstva koliko će moći ispariti.

Up