kroatien hr Servis Leksikon stručnih izraza

Leksikon stručnih izraza

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
Ventil ekspanzije

Je ugradbeni dio dizalice topline. Sa jedne strane ventil ekspanzije smanjuje tlak, a time i temperaturu sredstva za hlađenje da se može preuzeti toplina na isparivač, sa druge strane podešava protok, tako da propušta samo toliko sredstva za hlađenje na isparivač koliko se može ispariti.

Voda kondenzata

Ohladi li se dimne plinove ispod određenog temperaturnog praga prelazi sadržana para u vodu kondenzata. Postojeća energija kod te pretvorbe - toplina kondenzacije - se može iskoristiti.

Vodena para

U procesu gorenja nastaje, zbog visokih temperatura, iz vodika i kisika prvo vodena para. Za proizvodnju vodene pare dovedena je energija. Ova se energija može kondenzacijom ponovno natrag dobiti.

Tražite Weishaupt ugovornog partnera u Vašoj blizini?

Ovdje možete naći Vašeg Weishaupt stručnjaka
Potražite

Želite osobno savjetovanje sa Weisahupt stručnjacima?