kroatien hr Proizvodi Plinski, uljni i kombinirani plamenici Srednji i veliki plamenici Plamenici tipnog reda WK (do 32.000 kW)

Plamenici tipnog reda WK (do 32.000 kW)

Najmoćniji Weishaupt plamenici ikad.

Opis

Trenutno najveći Weishaupt plamenik: WK 80 Plinski plamenik WKG40 Uljni plamenik WKL80 Kombinirani plamenik WKGL70

Plamenici  tipnog reda WK su najsnažniji Weishaupt plamenici uopće. Snagom do 32.000 kW su koncipirani za primjenu u najtežim uvjetima u industriji. Isporučuju se kao plinski, uljni ili kombinirani plamenici.

 

Modularni princip dogradnih jedinica: ventilator, komandni ormar, crpna i predgrijačka stanica su odvojeni od plamenika. Ovaj koncept omogućava visoku prilagodljivost za postavljanje, u posebno teške uvjete kao što su na primjer prašina ili temperaturno nepovoljan okoliš..

Digitalno upravljanje gorenjem: digitalno upravljanje gorenjem, koje je kod ovog tipa plamenika serijski, upravlja štedljivim postupkom sa gorivom ili plinom i olakšava rukovanje i održavanje plamenika. Pored toga moguće je priključivanje na razne sustave nadzora i vođenja, do integracije u kompletno automatsko vođenje zgrada.

Izolirano kućište plamenika: sa unutrašnje strane postavljeno prigušenje smanjuje razinu buke i površinsku temperaturu kod rada sa predgrijanim zrakom za izgaranje. Plamenici mogu raditi sa temperaturom predgrijanog zraka do 250 stupnjeva Celzijevih.

Izvedbe prema zahtjevima potreba: već prema namjeni mogu se WK-plamenici isporučiti u različitim izvedbama. Za prilagodbu na posebne zahtjeve po emisijama stoje na raspolaganju različita mješališta. Za ekstremno kratka ložišta postoji i  "swirlflame"- izvedba sa uskovitlanim (vrtloženim) zrakom za izgaranje.

Univerzalni odabir goriva: može se dobiti za EL loživo ulje , S(T) loživo ulje, prirodni plin E, prirodni plin LL kao i za UNP plin B/P te ostala goriva.

To je pouzdanost: gusta mreža savjetovanja i servisiranja je ovdje za korisnika cijelo vrijeme, 7 dana u tjednu. Time je zajamčeno da postrojenja sa Weishaupt plamenicima trajno pouzano obavljaju svoju zadaću.

Prospekti

Weishaupt industrijski plamenici WK40 do WK80
Weishaupt industrijski plamenici WK40 do WK80
PDF • 7.8 MB
Mjerenje upravljanje i podešavanje
Mjerenje upravljanje i podešavanje
PDF • 1.7 MB
Optimiranje postrojenja sa više kotlova
Optimiranje postrojenja sa više kotlova
PDF • 2.6 MB

multiflam®

Patentirana Weishaupt multiflam®-tehnologija omogućava postizanje posebno niskih vrijednosti emisija kod velikih postrojenja za loženje.

Jezgro čini posebno mješalište, koje oblikuje internu cirkulaciju plinova izgaranja. Na taj se način plamen hladi i smanjuje nastanak dušikovih oksida. Postignute NOₓ -vrijednosti su time usporedive sa istima kod kompaktnih plamenika.

Dobar odnos cijene i učinka: Dodatna oprema na strani kotla, kao što je vanjsko povratno vođenje dimnih plinova, potrebno je samo kod tržišno specifičnih Ultra-LowNOx-traženih vrijednosti.

Optimalno izgaranje: Mješalište dijeli gorivo na nekoliko sapnica. Izgaranje se obavlja preko primarne sapnice i koncentrično raspoređenih sekundarnih sapnica. Primarni plamen proizvodi u cjelokupnom regulacijskom opsegu stabilan, pogonski siguran zajednički plamen.

Velika prilagodljivost: Spektar učinka snage raznih tipova Weishaupt plamenika u multiflam®-izvedbi pokriva raspon od 100 kW do 23.000 kW.

Digitalna tehnika loženja: Najnovija tehnika upravlja dovodom goriva i zraka te osigurava optimalne vrijednosti izgaranja.

Dugi životni vijek: U Weishaupt tehnici plamenika uloženi su dugogodišnje iskustvo i radovi na razvoju. U proizvodnji se zato primjenjuju samo najbolji materijali.

Moderna goriva: Weishaupt uljni i kombinirani plamenici su u osnovi namijenjeni za ekstra lako loživo ulje  EL, loživo ulje EL niskog sadržaja sumpora prema DIN 51603-1 i za loživo ulje  EL A Bio 10 prema DIN SPEC 51603-6 sa dodatkom bio komponenti do 10 %.

Recirkulacija dimnih plinova

Aktualni Weishaupt plamenici verzije 4LN ispunjavaju najstrože svjetske odredbe po pitanju zaštite okoliša. Verzija plamenika 4LN sadrži sustav povrata izlaznih plinova, čije su regulacijske komponente integrirane u zasebnu ventilatorsku jedinicu.

Recirkulacija dimnih plinova za plinovita goriva: Plinovita goriva gotovo uopće ne sadrže sumpor, tako da se dimni plinovi sastoje prvenstveno od ugljičnog dioksida (CO2), vodene pare (H2O) i dušika (N2). To pak pozitivno utječe na recirkulaciju dimnih plinova, budući da niti pepeo, a niti čađa ne mogu onečistiti sustav.

Posebno prilagođena mješališta: Posebno prilagođena mješališta u kombinaciji s digitalnim programskim sklopom W-FM 200 osiguravaju visoku stabilnost plamena i siguran rad.

Jedinica za doziranje: potrebno je istaknuti kutiju za miješanje (mixingbox). Ona objedinjuje kompaktnu jedinicu za doziranje za povrat izlaznih plinova i regulaciju podtlaka kod usisavanja zraka. Zahvaljujući kompaktnoj ventilatorskoj jedinici smanjuju se troškovi montaže na licu mjesta te se skraćuje vrijeme puštanja u pogon.

Upravljanje: programski sklop W-FM 200 u ARF izvedbi proširen je softverskim modulom koji u svim fazama rada osigurava temperaturnu regulaciju količine povrata dimnih plinova, što, pak, omogućuje sigurno hladno pokretanje, najvišu pogonsku pripravnost i poštivanje graničnih vrijednosti za Nox emisiju.

Tražite Weishaupt ugovornog partnera u Vašoj blizini?

Ovdje možete naći Vašeg Weishaupt stručnjaka
Potražite

Želite osobno savjetovanje sa Weisahupt stručnjacima?