kroatien hr Servis Leksikon stručnih izraza

Leksikon stručnih izraza

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
U krovu

Solarne kolektore je moguće montirati na 3 različita načina. Uz postavljanje kolektora na ravne površine (krovove), u Njemačkoj se kolektori najviše montiraju u krov i na krov. Kod novogradnje se umjesto crijepa kolektori pričvršćuju izravno na krovne letve. Kod načina montiranja u krov se kolektori pričvršćuju na krovne letve. Na taj način kolektori nisu uzdignuti iznad krovne površine i nisu toliko izloženi utjecaju snijega i vjetra. Kod naknadne ugradnje kolektora (modernizacije) se skida crijep sa odgovarajuće površine krova na koju dolaze kolektori.

Ugljični monoksid

Otrovan plin, koji nastaje izgaranjem goriva koje sadrže ugljik. Pravilnim podešavanjem plamenika je ispuštanje gotovo spriječeno.

Ugljikov dioksid

Ugljikov dioksid je plin koji nastaje izgaranjem goriva koja sadrže ugljik. Uz povećanje ugljikovog dioksida u zemljinoj atmosferi nastaju klimatske promjene. Porast temperature zemlje naziva se i efekt staklenika. Smanjenjem potrošnje goriva može se uštedjeti na ugljikovom dioksidu.

Uljni kondenzacijski uređaj

Uređaj u kojem se protokom zagrijava voda sustava za grijanje prostora, a u pravilu i dogrijava potrošna voda. Uređaj je posebno konstruiran za kondenzaciju, u dimnim plinovima sadržane, vodene pare pri čemu se postiže vrlo visoka iskoristivost goriva. Kao energent se ovdje koristi loživo ulje.

Tražite Weishaupt ugovornog partnera u Vašoj blizini?

Ovdje možete naći Vašeg Weishaupt stručnjaka
Potražite

Želite osobno savjetovanje sa Weisahupt stručnjacima?