kroatien hr Servis Leksikon stručnih izraza

Leksikon stručnih izraza

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
Temperatura polaza

Temperatura vode grijanja koja teče prema grijaćim tijelima. U pravilu teče kod grijanja sa radijatorima oko 70 stupnjeva celzijusa,(kod podnog grijanja cca. 40 stupnjeva).Temperature su samo kod hladnih vanjskih temperatura tako visoke. Raste li vanjska temperatura, smanjuje se temperatura polaza.

Temperatura povrata

Temperatura vode grijanja koja se vraća iz grijaćih tijela ili podnog grijanja. U pravilu se ovdje vraćaju niže temperature. Kod podnog grijanja temperatura nije veća od 30 stupnjeva celzija, kod grijanja radijatorima često nema više od 50 stupnjeva.

Temperatura rošenja

Ohlade li se dimni plinovi ispod određenog temperaturnog praga, para iz dimnih plinova pretvara se u (vodu kondenzata) kondenzat (toplina kondenzacije i voda kondenzata).

Thermo Condens

Kondenzacijski sustav visoke učinkovitosti od Weishaupta (kondenzacijski sustav).

Toplina kondenzacije

Dodatna toplina iz dimnih plinova. Hlađenjem dimnih plinova nastaje kondenzacija čime se oslobađa dodatna energija. Kod prirodnog plina je taj dodatni potencijal, promatrano prema donjoj ogrjevnoj vrijednosti, približno 11 posto, kod ukapljenog naftnog plina oko 9 i kod loživog ulja 7 posto.

Tražite Weishaupt ugovornog partnera u Vašoj blizini?

Ovdje možete naći Vašeg Weishaupt stručnjaka
Potražite

Želite osobno savjetovanje sa Weisahupt stručnjacima?