kroatien hr Servis Leksikon stručnih izraza

Leksikon stručnih izraza

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
pH-vrijednost

pH-vrijednost je mjera kojom se mjeri kiselost ili lužnatost tekućine. Iznos 7, pH-vrijednosti označava neutralnost tekućine. Vrijednosti manje od 7 znače kiselost, a veće lužnatost tekućine. Kod izgaranja, posebno kod loživih ulja koja nisu bez sumpora može doći, kroz proces kondenzacije, do pojave sumporaste ili sumporne kiseline, čiji kondenzat se smanjuje na pH < 7. Kod uljnih kondenzacijskih kotlova koji rade sa loživim uljem siromašnim sumporom (bez sumpora), pH-vrijednost kondenzata jednaka je onoj kod plinskih kondenzacijskih kotlova

Plamenik

Jezgro je sustava grijanja. U plameniku sagorijeva gorivo sa zrakom i tako proizvodi toplinu. Kao gorivo se u pravilu primjenjuju loživo ulje ili plin. Moderna tehnička dostignuća u upravljanju izgaranjem su emisije štetnih tvari, koje pri tome nastaju, smanjila na najmanju mjeru i značajno povećala prinos topline

Pločasti izmjenjivač topline

Pločasti izmjenjivač topline je sastavljen od više ploča plemenitog čelika. Voda prolazi kroz ove tijesno međusobno postavljene ploče i tako se zagrijava. Zbog strukture površine ploča, se voda u prolazu dodatno zadržava. Ove turbulencije osiguravaju još bolji prijenos topline. Zbog kompaktne izvedbe moguće je postavljanje u vrlo skučene prostore (na pr. u Weishaupt Thermo Condens Kompakt, WTC-K).

Predgrijač ulja

Predgrijač ulja je uređaj ili sastavni dio uređaja, kojim se poboljšava viskozitet loživog ulja. Zagrijavanjem ulje postaje rijeđe. Proces predgrijavanja loživog ulja se rabi kod sagorijevanja teških loživih ulja (mazuta), jer njihov viskozitet nije pogodan za raspršivanje na sapnicama pod tlakom. No i kod plamenika male snage kao na pr. WL5-purflam® loživo se ulje zagrijava da se dobije fino raspršivanje nakon dužeg mirovanja i nižih temperatura okoline. Prednost je kod toga u smanjenom protoku goriva (time i manjoj snazi), poboljšanom sagorijevanju sa smanjenim emisijama i boljem početnom ponašanju.

Proizvođač topline

Tehnički uređaj koji toplinu izgaranja prenosi na vodu za grijanje.On na minimum smanjuje gubitak energije zbog učinkovite razmjene topline i odlične toplinske izolacije (kondenzacijski sustav i niskotemperaturni sustav).

Tražite Weishaupt ugovornog partnera u Vašoj blizini?

Ovdje možete naći Vašeg Weishaupt stručnjaka
Potražite

Želite osobno savjetovanje sa Weisahupt stručnjacima?