kroatien hr Servis Leksikon stručnih izraza

Leksikon stručnih izraza

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
Goriva

Loživo ulje, prirodni plin, ukapljeni naftni plin, bio-plin, u suštini su lanci ugljikovodika,koji se koriste kao gorivo. Nijhov sadržaj energije tek kod izgaranja sa zrakom postaje iskoristiv.

Gornja ogrjevna vrijednost

Je količina topline koja se oslobađa potpunim izgaranjem jednog kubnog metra plina (u normnom stanju) ili kilograma loživog ulja, a voda kao ostatak procesa ostaje u tekućem obliku. Jedinica za oznaku je kWh/m3 za plinove ili kWh/kg za tekuća goriva i u skraćenom obliku se navodi kao ogrjevna vrijednost Hg (po DIN-DVGW  Hs)

Grijalo potrošne vode (bojler)

Je tehnički uređaj (posuda), koji prenosi toplinu vode grijanja na potrošnu toplu vodu za pranje ili tuširanje (spremnik topline).

Gubici hlađenja

Gubici hlađenja su dijelovi neiskorištene energije. Ti gubici hlađenja mogu nastati ukoliko kod isključenja plamenika kotao za grijanje raspoloživu toplinu ispušta kroz dimovod. Posebna zaklopka na sustavu odvoda dimnih plinova ili u dovodu zraka u plamenik mogu ovo značajno smanjiti i time dodatno povećati učinkovitost.

Gubici isijavanjem

Ovi gubici energije ili gubici primjenjenog goriva nastaju, kada na pr. postrojenje na mjestu bez izolacije ili kroz izolaciju odaje toplinu. Ovaj se izraz odnosi prije svega na cijevne vodove potrošne vode i vode grijanja koji nisu toplinski izolirani.

Gubici u dimnim plinovima

Gubici u dimnim plinovima su dijelovi neiskorištene energije primijenjenog goriva (na pr. loživog ulja ili prirodnog plina). Ukoliko dimni plinovi izlaze sa vrlo visokim temperaturama kroz dimnjak, govori se o gubicima u dimnim plinovima. Da bi se ove temperature, odnosno ostatak energije u dimnim plinovima iskoristio, većim dijelom postavljaju se niskotemperaturni ili još bolje kondenzacijski kotlovi ili kondenzacijski sustavi

Gubitak energije

Energija koja se gubi.Razlika između dovedene energije i odvedene (iskorištene) energije. Moderni sustavi grijanja od Weishaupta postavljaju gubitak energije sa učinkovitim izmjenjivačima topline i jako dobrom toplinskom izolacijom na najmanju mjeru.

Tražite Weishaupt ugovornog partnera u Vašoj blizini?

Ovdje možete naći Vašeg Weishaupt stručnjaka
Potražite

Želite osobno savjetovanje sa Weisahupt stručnjacima?