kroatien hr Servis Leksikon stručnih izraza

Leksikon stručnih izraza

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
Efekat staklenika

Zagrijavanje zemljine površine geotermalnim promjenama. Ugljikov dioksid je ovdje najčešći uzročnik. Uštedom energije i smanjenjem potrošnje goriva mogu se smanjiti emisije dušikovih oksida.(ugljikov dioksid i emisije)

Emisije

Skupni pojam za onečišćujuće zagađivače, koji su zbog posljedičnih razvoja u tehnici izgaranja – od Weishaupta kao vodećeg na svjetskom tržištu plamenika  – smanjeni na minimum. Posebno su emisije dušikovih oksida (posredni uzročnik kiselih kiša) proteklih godina drastično smanjene. Stariji sustavi grijanja ne mogu niti u besprijekornom i nadziranom radu izvršavati svoju zadaću prema stanju današnjih mogućnosti.

Energetska bilanca

Razmatranje koristi odnosa dovedene energije u usporedbi/omjeru sa odvedenom energijom. Ovdje se može izraditi prikaz o ekonomskoj isplativosti korištenja.

Energetski resursi

Razlikuje se između krajnjih izvora energije s jedne strane, koji nam uz ograničenja stoje na raspolaganju, kao što su ulje i plin, te se radi toga izuzetno ekonomično trebaju koristiti, te stalno obnovljivih izvora energije kao što su Sunce, vjetar li vodeni tokovi. Ovi resursi, unatoč velikom napretku, dugoročno gledano, kroz ekonomski upotrebljiv način u značajnoj mjeri mogu pokriti samo mali dio naših potreba za energijom.

Tražite Weishaupt ugovornog partnera u Vašoj blizini?

Ovdje možete naći Vašeg Weishaupt stručnjaka
Potražite

Želite osobno savjetovanje sa Weisahupt stručnjacima?