kroatien hr Tisak Stručne objave 2014 Nova aplikacija „Weishaupt upravljanje grijanjem“

Nova aplikacija „Weishaupt upravljanje grijanjem“

Komunikacijski modul WCM-COM home omogućava komunikaciju sa WEishaupt sustavima grijanja preko interneta sa PC-a

Stručne objave

2014-11-28

Nova aplikacija „Weishaupt upravljanje grijanjem“

Komunikacijski modul WCM-COM home omogućava komunikaciju sa WEishaupt sustavima grijanja preko interneta sa PC-a

WCM-COM home je ipak više od novog sučelja za internet. Sa standardnim web preglednikom mogu unutar kućne mreže web stranice, koje su pohranjene u WCM-COM-u, biti pozivane. Tako mogu skoro svi parametri regulacijskog sustava biti pregledani i promijenjeni. Čak i ispis i grafički prikaz kretanja temperatura u dužem vremenskom razdoblju je moguće: idealan alat za ciljano optimiranje postrojenja grijanja.  U slučaju pojave smetnje  može E-mail porukom, na proizvoljnu adresu,  biti poslana obavijest, na pr. izravno firmi za održavanje.

Novom aplikacijom „Weishaupt upravljanje grijanjem“ može postrojenje grijanja komforno biti upravljano i preko smartphone (sa Apple iOS ili Google Android). Važne funkcije regulacije grijanja, kao što su zadane temperature  za grijanje i potrošnu vodu ili vremenski programi, je moguće mobilno mijenjati. Ukoliko je i solarno postrojenje upravljano preko regulacije grijanja, mogu se pozivati dodatne informacije kao što je temperatura na kolektorima, trenutna snaga, te na osnovu trakastih grafikona solarni unos zadnjih 14 dana odnosno zadnje 3 godine.

Povezanost sa serverom slijedi  preko TLS šifriranja, koje brine za veliku sigurnost podataka. Privatnost je također zaštićena, jer se ne pohranjuju nikakvi osobni podaci. Tako da različite osobe mogu  sa  smartphoneima pristupiti jednom grijanju, a isto tako do  više postrojenja grijanja je moguće pristupiti sa jednim  smartphoneom.

Aplikacija „Weishaupt upravljanje grijanjem“ odmah na raspolaganju besplatno kod Google Play i u Apple App Store spremna za preuzimanje.

Komunikacijskim modul WCM-COM se kao pribor  može dobiti za sve  Weishaupt plinske i uljne WTC kondenzacijske sustave.

Daljnje informacije o komunikacijskim modulu WCM-COM home i novim aplikacijama za upravljanje grijanjem možete dobiti od Max Weishaupt GmbH, 88475 Schwendi, info@weishaupt.de.

Početna stranica aplikacije "Weishaupt upravljanje grijanjem"
Početna stranica aplikacije "Weishaupt upravljanje grijanjem"
Prikaz najvažnijih vrijednosti na početnoj stranici.
Grafika za tisak (136.8 KB)
Podešavanje vremenskih programa
Podešavanje vremenskih programa
Podešavanje vremenskih programa za više krugova i ciklusa grijanja.
Grafika za tisak (115.1 KB)
Poziv za povezano solarno postrojenje
Poziv za povezano solarno postrojenje
Prikaz trenutnih iznosa povezanog solarnog postrojenja.
Grafika za tisak (104.9 KB)
Solarni prinosi
Solarni prinosi
Prikaz solarnih prinosa povezanog solarnog postrojenja.
Grafika za tisak (128.9 KB)

Tražite Weishaupt ugovornog partnera u Vašoj blizini?

Ovdje možete naći Vašeg Weishaupt stručnjaka
Potražite

Želite osobno savjetovanje sa Weisahupt stručnjacima?