kroatien hr Tisak Stručne objave 2013 Moduli za komunikaciju WCM-COM expert i WCM-COM home

Moduli za komunikaciju WCM-COM expert i WCM-COM home

Weishaupt moduli za komunikaciju se središnja sučelja za komunikaciju sa Weishaupt sustavima grijanja.

Stručne objave

2013-03-12

Moduli za komunikaciju WCM-COM expert i WCM-COM home

Weishaupt moduli za komunikaciju se središnja sučelja za komunikaciju sa Weishaupt sustavima grijanja.

Područje primjene su domaćinstva, kuće za odmor, veće građevine i javne zgrade kao što su škole, kupališta i sl.

Moduli za komunikaciju WCM-COM omogućavaju komunikaciju sa Weishaupt sustavima grijanja preko Interneta sa PC/smartfonima, odnosno mobilne mreže. Podešavanja postrojenja grijanja kao na pr. temperatura, vremena grijanja ili faza smanjenja mogu se sa prostorne udaljenosti udobno promijeniti. Pored toga moduli za komunikaciju nude mogućnost kratkotrajnog ili dugotrajnog grafičkog prikaza stanja postrojenja sustava grijanja, te prikaza unosa solarno pridobivene energije. Na taj se način može rad grijanja jednostavno analizirati i optimirati. Za rad WCM-COM modula nije potreban nikakav posebni softver. Jedan standardni Internet preglednik je u pravilu dovoljan za komunikaciju i grafički prikaz. WCM-COM moduli postoje u izvedbi „home“ za privatnu upotrebu i „expert“  za komercijalnu i profesionalnu primjenu.

WCM-COM „home“ :
modul dopušta komunikaciju sa Weishaupt sustavima grijanja preko Interneta sa PC-om. Pri pojavi smetnji na postrojenju, korisnik se postrojenja o tome obavještava e-mailom. Ukoliko je na raspolaganju Internet veza, ne nastaju nikakvi dodatni troškovi.

WCM-COM expert:
profesionalni korisnici kao na primjer instalateri grijanja, graditelji ili servisi održavanja zgrada mogu sa WCM-COM expert postrojenje grijanja njihovih korisnika, najmoprimaca i dr. preventivno nadzirati i optimirati. Dođe li do kvara u radu grijanja slijedi trenutna obavijest preko E-maila ili SMS-a. Na taj se način kvar može otkloniti prije nego što korisnici grijanja za njega i saznaju. Kroz to se putovima komunikacije značajno doprinosi pogonskoj sigurnosti.

Sa WCM-COM expert se mogu nadzirati i ostale komponente tehnike u zgradi kao na pr. postrojenje pripreme vode. Preko ugrađenog M-Bus-a mogu se očitavati stanja brojila u postavljenim intervalima i slati preko E-maila. Pored izravne veze ili preko Interneta može WCM-COM expert  komunicirati i preko mobilne mreže. Za to nudi poslužitelj Mdex brze i povoljne putove komuniciranja. Ove servisne usluge se mogu upitati preko Weishaupt stranice www.weishaupt.de/wcm-com 

Sa obje WCM-COM izvedbe može se sa novim dodatnim WCM-COM aplikacijom upravljati najvažnijim funkcijama grijanja ili provjeriti solarni prinos.

Aplikacija za smartphone (pametne telefone)
Aplikacija za smartphone (pametne telefone)
Sa aplikacijom se mogu, pomoću smartphona parametri postrojenje provjeravati i mijenjati. Ovdje prikazana površina rukovanja stvara prvi dojam.
Grafika za tisak (195.0 KB)
Opseg funkcija
Opseg funkcija
Opseg funkcija modula za komunikaciju WCM-COM expert i WCM-COM home
Grafika za tisak (731.8 KB)

Tražite Weishaupt ugovornog partnera u Vašoj blizini?

Ovdje možete naći Vašeg Weishaupt stručnjaka
Potražite

Želite osobno savjetovanje sa Weisahupt stručnjacima?