kroatien hr Tisak Stručne objave 2013 Hidrauličko razdvajanje sustava

Hidrauličko razdvajanje sustava

Novi hidraulički blokovi, koje Weishaupt trenutno uvodi na tržište, popunjavaju rastuću potrebu za sigurnošću i izvrsnost tehnike postrojenja.

Stručne objave

2013-03-12

Hidrauličko razdvajanje sustava

Novi hidraulički blokovi, koje Weishaupt trenutno uvodi na tržište, popunjavaju rastuću potrebu za sigurnošću i izvrsnost tehnike postrojenja.

Kod hidrauličkih blokova se radi o pločastim izmjenjivačima topline od plemenitog metala sa priborom za povezivanje koji se ugrađuju u hidrauliku kondenzacijskih postrojenja većih snaga. Sa osam veličina se pokriva raspon snaga od 90 do1.200 kW.

Razdvajanjem kruga grijanja od kotla za grijanje izbjegava se unos magnetitnog mulja u izmjenjivač topline kotla. To može prije svega nastupiti kod starijih sustava hidraulike, jer su oni onečišćeni u vrijeme postavljanja. Zahvaljujući razdvojenosti sustava može se izbjeći dugotrajna  priprema vode grijanja kod moderniziranja postrojenja.

Hidrauličko razdvajanje sustava
Hidrauličko razdvajanje sustava
2-stupanjska kaskada sa Weishaupt kondenzacijskim kotlovima WTC-GB i hidrauličkim razdvajanjem sustava.
Grafika za tisak (935.6 KB)

Tražite Weishaupt ugovornog partnera u Vašoj blizini?

Ovdje možete naći Vašeg Weishaupt stručnjaka
Potražite

Želite osobno savjetovanje sa Weisahupt stručnjacima?