kroatien hr Tisak Stručne objave 2012 Weishaupt modul za komunikaciju WCM-COM home za nadzor sustava

Weishaupt modul za komunikaciju WCM-COM home za nadzor sustava

Weishaupt moduli za komunikaciju se središnja sučelja za komunikaciju sa Weishaupt sustavima grijanja.

Stručne objave

2012-04-01

Weishaupt modul za komunikaciju WCM-COM home za nadzor sustava

Weishaupt moduli za komunikaciju se središnja sučelja za komunikaciju sa Weishaupt sustavima grijanja.

Novi modul za komunikaciju WCM-COM „home“ dopušta komunikaciju sa Weishaupt sustavima grijanja preko Interneta sa PC-om ili pametnim telefonom. Pri možebitnoj pojavi smetnji na postrojenju, korisnik se postrojenja o tome obavještava e-mailom. Ukoliko je na raspolaganju Internet veza, ne nastaju nikakvi dodatni troškovi.

Podešavanja postrojenja grijanja, kao na primjer temperatura, vremena rada grijanja ili vremena smanjenog grijanja može se sa prostorne udaljenosti ugodno prilagoditi. Optimiranje regulacijskog podešavanja može stručnjak za grijanje (serviser) izvršiti se prostorne udaljenosti. Krajnji korisnik štedi vlastito vrijeme, podešavanja se mogu obaviti u regularnom radnom vremenu.

Za rad WCM-COM home nije potreban nikakav poseban softver. U PC ili smartphon integriran standardni internet preglednik je u pravilu dovoljan za komunikaciju.

Modul za komunikaciju WCM-COM
Modul za komunikaciju WCM-COM
WCM-COM home omogućavaju komunikaciju sa Weishaupt sustavima grijanja preko Interneta.
Grafika za tisak (498.7 KB)

Tražite Weishaupt ugovornog partnera u Vašoj blizini?

Ovdje možete naći Vašeg Weishaupt stručnjaka
Potražite

Želite osobno savjetovanje sa Weisahupt stručnjacima?