kroatien hr Meta navigacija Osnovni podaci

Osnovni podaci

WEISHAUPT-ZAGREB
plamenici i sustavi grijanja d.o.o
Dragutina Golika 61
10000 Zagreb


Telefon:3851 3655 073
Telefax:3851 36 55 075
E-mail: info@weishaupt.hr
Internet: www.weishaupt.hr

Uprava:Igor Herman, univ. dipl.ing.

Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu
pod brojem MBS 080027373; OIB: 87583453773
Matični broj:3827160

 

 

Matično poduzeće

Weishaupt d.o.o.
Teharje 1
3000 Celje
Slovenija

Telefon: (03) 425 72 57
Telefaks: (03) 425 72 80
E-Mail: info@weishaupt.si
Internet: www.weishaupt.si

Direktor: Igor Herman, univ. dipl. ing.

Registrirano: Temeljno sodišče v Celju, Srg. 1564/91
Ident. št.: SI29088038

Glavna uprava


Max Weishaupt GmbH

Max-Weishaupt-Straße 14
88477 Schwendi
Deutschland

Telefon: +49 7353 83-0
Telefax: +49 7353 83-358
E-Mail: info@weishaupt.de
Internet: www.weishaupt.de

Uprava:
Dipl.-Ing. Siegfried Weishaupt, Dipl.-Wi.-Ing. Thomas Weishaupt, Dr. Karl-Heinz Romer

Registrirano: Amtsgericht Ulm, HRB - 640125
Porezni broj-ID: DE144889502

Za sadržaj odgovorne osobe:
Dipl.-Ing. Siegfried Weishaupt, Dipl.-Wi.-Ing. Thomas Weishaupt, Dr. Karl-Heinz Romer

Tražite Weishaupt ugovornog partnera u Vašoj blizini?

Ovdje možete naći Vašeg Weishaupt stručnjaka
Potražite

Želite osobno savjetovanje sa Weisahupt stručnjacima?